Chọn ba quả dưa hấu nào để tổng của chúng bằng 30?

   09:07     08/09/2017

Trong 8 quả dưa hấu mang số lẻ được cho sẵn, bạn hãy chọn 3 quả sao cho tổng của chúng bằng 30. 

Hãy chọn 3 quả dưa hấu để tổng của chúng bằng 30

 

Xem đáp án :

Đáp án: 11, 13 và 6 (lật ngược quả số 9 lại). 

Xem những tình huống hài hước nhất tại XEM.VN

Bài Liên Quan